Biobased Education

A lot of Biobased Education is already available throughout Europe. We encourage teachers and educational professionals to share and make use of each other's educational material.

Next, choose the level of education for which you are looking for educational material or you seek contact with your colleagues across Europe.

Step 4

Course or material details

Levenscyclusanalyse (LCA) - teach the teacher
Institution HOGENT
Description Om de impact van nieuwe biomassastromen te kunnen inschatten is het belangrijk de levenscyclus van de nieuwe stroom in kaart te kunnen brengen en te vergelijken met de levenscyclus van het gangbare alternatief. LCA is voor veel leerkrachten nog een onbekende begrip, daarom willen we de leerkrachten hierin begeleiden.
Language Dutch
Street
Location Ghent (BE)
Contact Katrijn Cierkens
Email katrijn.cierkens@hogent.be
Phone
Website https://www.dropbox.com/home/Interreg%20GBO/WP-outputs/WP4/WP4.6%20%20Om%20en%20bijscholingsprogramma's/WP4.6%20Teach-the-teacher%20LCA_HOGENT
Documenten