Biobased Education

A lot of Biobased Education is already available throughout Europe. We encourage teachers and educational professionals to share and make use of each other's educational material.

Next, choose the level of education for which you are looking for educational material or you seek contact with your colleagues across Europe.

Step 4

Course or material details

Meelwormen
Institution Heilig Graf
Description De module meelwormen bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel. Theoretisch deel In het theoretisch deel kaderen we het belang van insecten binnen een circulaire economie. De leerlingen bestuderen aan de hand van opdrachten onder andere de impact van de intensieve vis- en veeteelt op het milieu. In dit deel worden ook mogelijke oplossingen met hun voor- en nadelen besproken. Bovendien maken zij kennis met het begrip LCA en bepalen doel en reikwijdte voor een toepassing binnen de insectenkweek. Praktisch Vandaag gaat de kweek van insecten nog vaak gepaard met veel handenarbeid. Dat werk kunnen we ruwweg onderverdelen in twee groepen. In de eerste plaats moeten insecten regelmatig gevoederd worden. Daarnaast moeten de verschillende levensstadia (eitjes, larven, poppen en kevers) zo goed mogelijk van elkaar gescheiden worden. Om de kweek op industriƫle schaal winstgevend te maken, zoekt de sector naar manieren om de arbeid te verminderen. De leerlingen werken in groepjes en starten binnen de module meelwormen vanuit onderstaande uitdaging. Zet een kweek op waar het tijdstip van voederen en het scheiden van de levensstadia geautomatiseerd kan worden. Er worden 3 opstellingen gemaakt, telkens met een ander te testen substraat. Van elke opstelling zal een manuele en een geautomatiseerde versie gevolgd worden. Het volgen van de kweek gebeurt aan de hand van tellingen van de verschillende stadia en weging van een vast aantal meelwormen. Practica Microscopie van tracheeƫn bij meelwormen Van chitine tot plastic De leerlingen werken gedurende 14 weken in sessies van 2 lesuren aan deze module. Aan het einde van de module presenteren ze hun eigen experiment en vaststellingen aan de medeleerlingen.
Language Dutch
Street Patersstraat 28
Location Turnhout (BE)
Contact Elke Peeters
Email elke.peeters@heilig-graf.be
Phone
Website https://www.dropbox.com/sh/q4v5aldlruwsmaz/AADtNjY1gGds-as-_7DVKG1Da?dl=0
Documenten
WP4.1-Heilig-Graf-lesmodule-meelwormen_JG.pdf