Biobased Education

A lot of Biobased Education is already available throughout Europe. We encourage teachers and educational professionals to share and make use of each other's educational material.

Next, choose the level of education for which you are looking for educational material or you seek contact with your colleagues across Europe.

Step 4

Course or material details

Basismodule circulair bouwen
Institution HOGENT
Description Deze lesmodule maakt studenten bewust van het belang van duurzame keuzes van materialen, ontwerpaspecten en bouwtechnieken. Eigenschappen, voor- en nadelen van klassieke en nieuwe (biobased) materialen voor (hout)constructietoepassingen worden kritisch onder de loep genomen. Hierbij wordt er naar interacties gezocht met bedrijven die met concrete vragen zitten of een voortrekkersrol hebben op het vlak van ecodesign en het gebruik van innovatieve duurzame (biobased) materialen in (hout)constructies.
Language Dutch
Street Valentin Vaerwyckweg 1, 9000 Ghent
Location Ghent (BE)
Contact Dries Vansteenkiste
Email dries.vansteenkiste@hogent.be
Phone
Website https://kpn1305055-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/info_promint_nl/Documents/Europa/Interreg%20Grensregio/Interreg%20GBO/WP-outputs/WP4/WP4.4%20lesmodules%20hoger%20onderwijs/WP4.4%20HBO%20Circulair%20bouwen_HOGENT?csf=1&e=qgKgii
Documenten
Infofiche-Circulair-Bouwen.pdf